AMPLIAR NOTÍCIA
Fes Sentir la teva veu [Com fer les eleccions*]
En l’aposta de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC per a fer sentir la veu del jovent als centres de treball, estem realitzant tota una sèrie d’accions i activitats per a preparar-nos per al proper cicle electoral. Ara amb els motors escalfats per a les eleccions sindicals, arriba l'hora d'arrencar. És precisament en aquest moment quan sorgeixen preguntes sobre els diferents punts relacionats amb el procés en el que ens submergim. Són qüestions bàsiques a les que convé donar resposta. En aquesta pàgina recollim només les més elementals.

Estan obligades les empreses a celebrar eleccions sindicals?
Perquè les eleccions puguin celebrar-se és necessari que les empreses contin amb una plantilla igual o superior a 6 treballadors i treballadores per centre de treball.

Qui poden ser electors i elegibles?
Electors, totes les persones treballadores donades d'alta de l'empresa, amb almenys un mes d'antiguitat en el moment de la votació.

Elegibles, les i els treballadors que tinguin els 18 anys complerts i una antiguitat en l'empresa de, almenys, sis mesos (en la majoria dels casos).

Les persones que estiguin en excedència forçosa amb reincorporació automàtica, mantenen el dret a ser candidates i a votar.

Quin és la data per a determinar quantes persones componen la plantilla?
La determinació de la plantilla servirà de base per a fixar en nombre de representants a triar. La data per a la seva determinació serà la de la constitució de la Taula Electoral, una vegada promogudes les eleccions en l'empresa.

Han d'incloure's en el cens laboral les persones treballadores jubilades parcialment a través del contracte de relleu?
Sí, han d'incloure's amb caràcter general, computen a l'hora de determinar la plantilla com una persona treballadora més i poden ser electors i elegibles.

Qui facilita el cens electoral i qui ho confecciona?
Ho facilita l'empresa i la Taula electoral és l'encarregada de confeccionar-lo.

Davant qui es pot reclamar?
Davant la Taula electoral (o si escau, davant la Taula de Col•legi).

Quina importància té la constitució de la Taula electoral?
És un dels passos més importants dintre del procés de les eleccions, perquè en la mateixa, a més de procedir-se a adonar del calendari electoral, lliuraments de censos, vot per correu… es vigila tot el procés. La seva constitució es realitzarà en la data indicada en el preavís.

Qui componen la Taula?
Un president (la persona treballadora de major antiguitat en l'empresa), un vocal (el de major edat entre la plantilla) i un secretari (el més jove de la plantilla).

Poden presentar-se com candidats els components de la Taula Electoral?
Sí, però per a això haurà de ser substituït pel seu suplent (pel que deixaria de ser membre de la Taula).

Quan es realitzen els calendaris?
Normalment en el mateix moment de constituir la Taula Electoral, participant en la seva elaboració tant els sindicats com les i els components de la Taula.

En l'elecció de delegats de personal, entre la data de constitució i la de la votació haurà de transcórrer un termini mínim de 24 hores i un màxim de 10 dies naturals.

En cas contrari, seria motiu d'impugnació per infracció greu, ja que la Taula no pot alterar els terminis esmentats.

On i quan es realitza la votació?
La votació es portarà a terme en el centre de treball i tindrà lloc durant la jornada laboral.

Quan es tria comitè d'empresa i quan només delegades o delegats?
S'haurà de constituir un comitè d'empresa (o varis) sempre que el cens de l'empresa o de cada centre de treball sigui de 50 o més treballadores i treballadors.

En el cas de censos de menys persones, es trien delegats i delegades de personal. A plantilles d'entre 6 i 30 treballadors i treballadores, correspon un representant; entre 31 i 49, 3 delegats o delegades.


Extret de la Revista Iraultzen
20-10-2006
Eleccions sindicals
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660