AMPLIAR NOTÍCIA
Jovent Treballador, fes sentir la teva veu! [Campanya d'eleccions sindicals]
La precarietat avança en tots el sentits, cada dia hi ha noves mesures de flexibilització dels llocs de treball al nostre país. Nombrosos són els exemples: la reforma laboral del govern francès (Contracte Primera Experiència, baixada de l’edat d’incorporació al mercat de treball, etc) i les reformes del govern espanyol ( reducció constant de les indemnitzacions, potenciació de la temporalitat, etc.) . A més a més, hem de sumar-hi les polítiques liberalitzadores que s’estan portant a terme a nivell Europeu.

Els joves dels Països Catalans patim de primera mà les conseqüències d’aquestes polítiques: 4 de cada 5 contractes realitzats a joves són temporals, les jornades de treball són inacabables, l’índex d’accidentalitat és dels més alts d’Europa i en canvi el Salari Mínim Interprofessional és dels més baixos.

A més a més aquest sistema està fomentant l’individualisme i al mateix temps la insolidaritat, dos requisits indispensables per a poder combatre la conjuntura social i política del nostre país, abandonant el camí de les primeres lluites obreres, on la solidaritat era l’arma amb la qual van poder guanyar conquestes socials.

Analitzant aquest entorn des de l’Espai Jove de la I-CSC, veiem que el jovent com a part afectada i implicada hem de donar una resposta contundent. No podem perdre l’oportunitat de deixar passar el temps i no implicar-nos, ja que això només comporta una victòria per a les polítiques neoliberals.

Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC som conscients que des del govern, la patronal i els sindicals estatals no aportaran aquestes solucions, ja que són els primers interessats en mantenir aquesta situació per continuar obtenint beneficis. Ells són qui defensen aquest model de mercat de treball, de relacions laborals i de societat.

Per això les propostes aportades per l’Espai Jove de la I-CSC són :


• Salari Mínim Interprofessional Català,
• Penalització de la contractació temporal,
• Agències públiques de col•locació, suprimint les empreses privades i ETT,
• Mesures eficaces per conciliar la vida laboral i personal,
• Exigir a l’Administració Publica l’eradicació de la precarietat en el seu àmbit,
• Reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals, sense reducció de salari,
• Potenciació dels Serveis Socials,
• Una major i millor actuació de la Inspecció de Treball i la persecució del frau de contractació.

[Propostes de l'Espai Jove per a fer sentir la teva veu]

La lluita contra la precarietat ha de marcar progressivament la negociació col·lectiva

L’Espai Jove de la Intersindical-CSC reivindica, a fons i amb sinceritat, un Marc Català de Relacions Laborals (MCRL) i ho fa perquè la Intersindical-CSC no depèn de cap estructura sindical estatal

Reivindiquem un espai laboral basat en dos principis: el de proximitat, adequant normatives i institucions a la societat que les genera i facilitant la participació ciutadana. i el d’identitat, com a element vertebrador del nostre espai socioeconòmic.

Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC reivindiquem i promovem

Ocupació: La precarietat té un dels seus màxims exponents en la manca d’estabilitat de l’ocupació, basada en la utilització massiva, fraudulenta i abusiva de la contractació temporal i en les facilitats de justificar un acomiadament o fi de contracte. No és possible considerar la contractació com una facultat exclusiva de l’empresari i hem d’introduir un esquema alternatiu en la conformació de les plantilles de les empreses.

Discriminació de gènere: El disseny i la realització d’una acció sindical ofensiva, sistemàtica i dirigida a suprimir-la ha de ser una tasca permanent en la nostra acció sindical.

Reducció de jornada: La reducció de la jornada com a instrument de creació d’ocupació i millora de les condicions sociolaborals ha de ser una important reivindicació constant. Aquesta mesura ha d’afavorir la conciliació de la vida personal, laboral i convivencial dels treballadors i treballadores. Això, tanmateix, no pot comportar en cap cas una major flexibilitat ni una reducció del salari, ja que es neutralitzaria el valor positiu de la reducció de jornada.

Salaris: Si no abordem a cada empresa una política de reducció dels ventalls salarials i de valoració de les categories professionals amb salaris baixos (en molts casos desenvolupades per joves, dones i immigrants), les desigualtats es disparen i s’alimenta el corporativisme i la insolidaritat.

La negociació col·lectiva ha de garantir un salari base digne i, per tant, la suficiència de retribucions salarials no ha de pivotar-se en el pagament de plusos que, en molts casos, suposa vendre’s la salut: plusos per treballar de nit, per treballar amb soroll, etc.

Salut laboral: Hem de fer efectiva la salut i la seguretat com un guany per a la classe treballadora, com ho són els increments de salari o les reduccions de jornada. En la negociació col·lectiva, la Intersindical-CSC hem de defensar clàusules que comprometin a les empreses a no contractar amb les Mútues la gestió de les baixes comunes.

Normalització lingüística: Necessitem que el català estigui integrat i normalitzat en el funcionament de les empreses i de les relacions laborals internes. Per això, és necessari que a les seccions sindicals hi hagi militants que treballin específicament aquest tema.
14-09-2006
Eleccions sindicals
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660