AMPLIAR NOTÍCIA
Temps de vacances
Una vegada superat Sant Joan i amb l'estiu a sobre, és el moment de començar a preguntar a amics, coneguts i familiars que faran per vacances. Les vacances són una de les interrupcions temporals i retribuïdes de la relació laboral. D'altres en serien els permisos, llicències, el descans setmanal o els diferents festius oficials designats per les administracions públiques.

L'Estatut dels treballadors, al seu article 38, regula que les persones treballadores tenim dret a un periode no inferior a 30 dies naturals de vacances anuals retribuïdes. Una quantitat que pot ser millorada per conveni col·lectiu o contracte de treball. Per exemple hi ha convenis que expressen els dies de vacances per dies laborables, 22, o que consideren que un mes de vacances són 31 dies. Hem d'estar atents/es allò que el conveni col·lectiu de treball regula tot mantenint la referència que no pot ser inferior a 30 dies naturals.

Les vacances no han de ser realitzades en un sol període de temps. La legislació laboral preveu que en un període anual, de l'1 de gener al 31 de desembre, hem d'haver gaudit 30 dies naturals de vacances. Per això el mateix article de l'Estatut dels treballadors fa referència a la planificació anual de vacances per tal de fer una distribució, pactada de comú acord i no unilateralment per part de l'empresa, dels dies de vacances.

No hi ha quantitat fixada de dies de vacances seguits a gaudir a l'Estatut, i depèn de cada conveni col·lectiu. Molts d'ells regulen que els períodes de gaudiment seran els dels mesos d'estiu, de juny a setembre. No hi ha una quantitat mínima de dies regulat amb caràcter legal malgrat que les recomanacions de l'Organització Internacional del Treball estipulen que com a mínim, els períodes de vacacances haurien de ser de 15 dies continuats.

L'article 38 de l'Estatut dels treballadors estableix que en cas de desacord en la fixació del període de vacances, podem demanar la protecció de la jurisdicció laboral que en un procés sumari i preferent decidirà sobre la situació sense possibilitat de recorrer la sentència. Per accedir-hi hem de tenir en compte que la determinació de vacances s'ha de fer 2 mesos abans del seu gaudiment, tant per si la empresa les vol fer complir com per si el/la treballador/a les vol fer en una data determinada.

Article de Marc Faustino, secretari d'Organització de l'Espai Jove de la Intersindical-CSC, publicat a La Burxa.
24-07-2006
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660