AMPLIAR NOTÍCIA
El Govern català prepara una reforma que obri les portes del SOC a les ETT
En el Consell Executiu d’aquesta setmana, el Govern ha aprovat iniciar el procés de transformació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Segons les informacions fetes públiques per l’executiu català, la necessària reforma ha de comportar una millora en els processos d’intermediació laboral, potenciant les fórmules actives d’acompanyament, personalitzant l’atenció del servei i adequant l’oferta formativa a les necessitats del territori. Tots aquests punts suposen reivindicacions llargament anhelades des de les organitzacions sindicals, qui hem lamentat durant massa anys que els serveis públics d’ocupació semblaven simples oficines per a gestionar prestacions i subsidis d’atur enlloc d’oficines útils per a la recerca de treball. De fet, la meitat dels i les joves en atur ni tan sols hi estan inscrites, atès que les conceben com a inútils si no han cotitzat prou per percebre cap ajuda

Tanmateix, rere aquest anunci que podia sonar esperançador, el que prepara el Govern d’Artur Mas és obrir la porta de bat a bat del SOC perquè les ETT i empreses de col·locació s’hi puguin beneficiar. Segons va anunciar el propi portaveu de l’executiu, aquest vol impulsar una Xarxa d’Ocupació de Catalunya que inclogui, reculli i coordini els serveis del SOC, però també de les “empreses, agències de col·locació i entitats locals”. “El SOC dialogarà de manera permanent amb el sector privat i les empreses per atendre les seves demandes i necessitats”, avança el Govern. Amb aquesta reforma, doncs, el que es pretén és que els serveis públics d’ocupació, enlloc de millorar el seu servei per poder substituir progressivament les ETT i eradicar l’explotació que promouen, col·laborin amb aquestes agències de col·locació privades i engreixin així els seus beneficis a costa de la precarietat de la classe treballadora. De la mateixa manera, en posar aquesta Xarxa d’Ocupació de Catalunya al servei de les empreses i de les seves necessitats, l’administració renuncia a usar el SOC i la seva oferta formativa en favor del canvi de model econòmic i productiu que el país necessita sinó que els transforma en meres eines per a l’adequació de la classe treballadora per al teixit empresarial ja existent.

Igualment, el Govern també especifica que les polítiques actives d’ocupació (recerca de feina) no augmentaran recursos en virtud d’un increment del pressupost, sinó en detriment de les polítiques passives (subsidis i ajudes a les aturades). Així, l’executiu té previst incrementar la persecució de qui presumptament no compleix amb els itineraris de formació i recerca de feina traçats i, conseqüentment, retirar-li tota prestació que cobri. Els últims anys, les ajudes per a persones amb dificultats econòmiques, moltes vegades en forma de renda mínima d’inserció, han incrementat enormement el seu pressupost, a causa de les necessitats de bona part de la població, moltes vegades fins i tot per afrontar casos que no serien competència de la Generalitat. I aquestes necessitats, lluny de resoldre’s, els propers mesos encara s’incrementaran més, sobretot atenent a què el nombre d’aturades de llarg termini està augmentant cada cop més. Cal, doncs, seguir apujant les partides destinades a ajudes econòmiques per a les més desafavorides. El contrari no faria sinó deixar milers de famílies a la misèria, sens perjudici que es persegueixin els comptats casos d’abusos en la percepció d’ajudes, anecdòtics i lluny de ser una excusa per aplicar aquí retallades.

En aquest procés de reforma, però, hi ha alguns elements positius, com l’increment d’ajudes a les joves que vulguin formar-se a altres països, amb el compromís de tornar després, tot i que la valoració genèrica és altament negativa. Si bé som conscients que el Govern de CiU no acceptarà les propostes de L’Eina-Espai Jove de la Intersindical-CSC de nacionalitzar les ETT per posar-les al servei del SOC (i no al revés), sí que hi ha mesures que podrien ser molt útils per lluitar contra la pecarietat, l’atur i, en especial, la desocupació juvenil. Algunes d’elles serien l’increment de recursos, eines, equipaments i personal per a les oficines del SOC, la informatització i digitalització dels seus serveis i el disseny d’un itinerari personal per a les usuàries. També cal implantar ja la renta garantida de ciutadania que preveu l’Estatut, una prestació econòmica no contributiva per a totes les persones en dificultats de recursos, independentment de la seva cotització prèvia o del temps de percepció, com a pas previ per a una veritable prestació d’atur indefinida.
29-05-2011
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660