AMPLIAR NOTÍCIA
Informació laboral (II): El comitè d'empresa i els delegats/des sindicals
Continuant amb les notícies que anem traient periòdicament d'informació laboral que anem publicant, us deixem amb tota la informació bàsica que convé conèixer sobre la figura del delegat/da de personal.

Un delegat/da sindical és aquella persona que té el dret i deure de representació de treballadores de l’empresa fruit d’unes eleccions sindicals, d’aquelles que tinguin menys de 50 treballadores i més de 10 ( si l’empresa té entre 6 i 10 treballadors i entre ells ho escullen per majoria també n’hi pot haver).

Un comitè d’empresa és un òrgan representatiu i col·legiat del conjunt de les treballadores d’una empresa o centre de treball

-         En empreses de 10 a 30 treballadores, hi haurà 1 delegat de personal
-         En empreses de 31 a 49 treballadores, hi hauran 3 delegats de personal
- En empreses de 51 a 100 treballadors, hauran 5 membres del comitè.
- En empreses de 101 a 250 treballadors hauran 9 membres del comitè.
- En empreses de 251 a 500 treballadors hauran 13 membres del comitè.
- En empreses de 501 a 750 treballadors hauran 17 membres del comitè.
- En empreses de 751 a 1000 treballadors hauran 21 membres del comitè

Drets dels delegats sindicals

- Dret de vigilància i control, de l'acompliment de la llei i normatives i acords laborals Dret a la informació, sobre la contractació, les sancions als treballadors, estadístiques d'absentisme i accidentalitat, mobilitat funcional, registrament de taquilles, balanç econòmic de l'empresa i hores extraordinàries, entre d'altres.
- Dret a participació i opinió, sobre estructuració de la plantilla, l'organització del treball, elaboració del calendari, avaluació dels llocs de treball, entre d'altres
- Dret de negociació col·lectiva i del conflicte col·lectiu.
- Capacitat de convocar vaga per acord.
- Protecció contra acomiadament
- Crèdit horari per a representació sindical
- Garanties sindicals per a poder exercir la lliure representació com a delegat o membre del comitè.
21-04-2011
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660