AMPLIAR NOTÍCIA
Campanya per l'Objecció fiscal
Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC volem animar a totes i tots a no finançar la despesa militar amb els nostres impostos.

D’aquesta manera ens sumem a les moltes organitzacions que arreu dels Països Catalans i altres pobles de l’Estat espanyol demanen, i promouen, l’objecció fiscal a les despeses militars.

Algunes dades orientatives

Els números ens deixen veure la prioritat del govern de Madrid a l’hora d’invertir els diners de la classe treballadora:

• Els pressupostos de l’any 2006 destinen el 12,04% del total a la maquinària de guerra espanyola. Un total de 58 milions d’euros diaris gastats en mantenir preparat i llest un exèrcit per intervenir arreu del món a favor dels interessos dels poderosos, i sobretot, mantenir la “sagrada unidad de la nación española”, en contra del legítim dret dels pobles a la lliure autodeterminació.

• L’Estat espanyol és el segon estat, darrera dels Estats Units, que més recursos dedica a la investigació militar. El 26% de la inversió pública en investigació científica es destina a programes militars.

• 5 empreses que desenvolupen 11 sistemes d’armament (EADS, CASA, Santa Bárbara, SENER, ITP i NAVANTIA) reben el doble de diners que totes les universitats espanyoles i el CSIC per a I+D civil. General Dynamics, empresa dedicada a la fabricació d’armament, rebrà de l’Estat Espanyol unes partides econòmiques per I+D superiors a les destinades a investigació sanitària.

• Les 3 últimes inversions del Ministeri de Defensa (Eurofighter, F-100 i Leopard) equivalen a 27 vegades el pressupost del Ministeri de Cultura i al triple de la inversió per a creació d’ocupació.

DESPESES MILITARS 2006
SECCIÓ mil. de € 2005 mil. de € 2006 % PIB Peso en PGE
1.- MINISTERI DE DEFENSA 7.027,38 7.416,60 0,77 4,23
2.- ORGANISMES AUTÓNOMS DE DEFENSA 1.242,02 1.232,20 0,12 0,70
3.- CLASSES PASIVES (PENSIONS) 2.855,16 2.993,20 0,31 1,71
4.- MINISTERI D’ASUNTES EXTERNS 79,17 60,96 -------
Missions militars de las NN.UU.
Aportacions a la OSCE
Aportacions a la OTAN
Aportacions a la PESC
Aportacions a la UEO 42,17
8,83
24,89
1,32
1,96 42,17
10,60
6,87
1,32
1,96
5.- MINISTERI DEL INTERIOR 4.875,78 5.478,40 0,57 3,13
Seguretat Ciutadana
DGP (Direcció General de la Policia)
DGGC (Direcció General de la Guardia Civil)
Secretaria d'Estat de Seguretat
Formació de FCSE
DGP
DGGC
Forces i Cossos en Reserva
DGP
DGGC
1.707,62
1.806,36
628,66

46,22
69,32

368,60
249,00
1.969,20
2.011,40
684,30

51,90
77,70

429,20
254,70
6.- ORGANISMES AUTÓNOMS DEL M. DEL INTERIOR 28,93 29,00
7.- CENTRE NACIONAL DE "INTEL•LIGÈNCIA" 189,74 208,60 0,02 0,12
8.- MINISTERI INDÚSTRIA, TURISME Y COMERÇ (I+D+I) 1.014,60 1.358,00 0,14 0,77
Programa: 467C Investigació y desenvolupament tecnològic i industrial (subprogrames 823 i 832). Investigació i desenvolupament dels programes Leopardo, EF-2000, A-400 M, SUBMARI S-80, etc.
9.- DIVERSOS MINISTERIS
(ISFAS - Institut Social de les FF.AA.) 571,98 587,90 0,06 0,33
10.- IMPUTACIÓ DELS INTERESSOS DE LA DEUTA PER DESPESA MILITAR 1.024,32 1.843,43 0,19 1,05

TOTAL DESPESA MILITAR 18.909,08 21.208,19 2,21 12,04
Que és la Objecció Fiscal?

La Objecció Fiscal és una campanya de desobediència civil, encaminada conscienciar a aquelles persones que realitzen la declaració de la renda, a no pagar a Hisenda una quantitat en protesta per la despesa militar actual. La campanya proposa que els diners “objectors” siguin destinats a finançar projectes alternatius encaminats al desenvolupament comunitari o la solidaritat entre pobles.

Com declarar l’objecció?

Opció A: Quota percentual.
1. Fer la declaració de renda fins a arribar a l’apartat Quota resultant de l’auto-liquidació (diners que hauries de pagar si no haguessis cotitzat cada mes).
2. Calcula el 12% d’aquesta quantitat (és el percentatge dels pressupostos de l’Estat que correspon a la despesa militar total).
3. Continua fent la declaració. Quan arribis a l’apartat Retencions i altres pagaments a compte esborra un dels subapartats que no utilitzes i escriu a sobre Per Objecció a la Despesa Militar. A la casella, posa la quantitat calculada en el pas 2.
4. Acaba de fer normalment la declaració
Opció B: Quota Fixa
1. Fes la declaració de renda fins a arribar a l’apartat Retencions i altres pagaments a compte. Esborra un dels subapartats que no utilitzes i escriu per damunt Per Objecció a la Despesa Militar. A la casella, fica la quantitat de 84 euros (en denúncia pels 84 països empobrits pel deute extern).
2. Acaba de fer normalment la declaració
Si el resultat de la declaració és a retornar, els passos són els mateixos. El que passarà en aquesta situació, és que hisenda t’haurà de retornat més diners.
Si la declaració és de quota zero pots incloure un escrit declarant el teu rebuig cap a la despesa militar.
La informació per a l’elaboració de la campanya, ha estat extreta de http://www.nodo50.org/objecionfiscal/
http://www.antimilitaristas.org

MODEL DE CARTA PER HISENDA.

A l’atenció del/de la Director/a de
l’Agencia Estatal Tributaria de ______________________________

Amb el pagament dels impostos contribueixo a finançar les despeses de l'Estat. Per raons de consciència i després d'un anàlisi del sentit de la despesa militar en la societat, no puc, ni desitjo col•laborar amb aquesta despesa, en la preparació de guerres.
Per això, faig declaració expressa de la meva condició de persona objectora de consciència a la despesa militar.
Encara que la deducció a aplicar per aquest motiu és un percentatge de la quota líquida i aquesta té en la meva declaració actual un valor nul, d'igual forma manifesto en aquest exercici fiscal la meva voluntat de rebot als impostos militars, i expresso la meva protesta per la destinació armamentística que atorguen als diners dels nostres impostos.
Tenint en compte que el dret a la llibertat de consciència és un dret superior a qualsevol reglamentació sobre impostos, exigeixo que en pròximes campanyes de l'IRPF s'inclogui en els impresos un apartat per a permetre a totes les persones manifestar el seu rebuig de la despesa militar. Perquè les guerres són un crim contra la humanitat, no en el nostre nom, ni amb els meus diners.
Atentament, queda a la seva disposició,

Signat:


A ______________________, a ____ de _____________ de 2006.
11-05-2006
Països Catalans
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660