AMPLIAR NOTÍCIA
El mal funcionament dels serveis públics d’ocupació esperonen les empreses de treball temporal
Segons un estudi de la mateixa patronal de les grans empreses de treball temporal (ETT), AGETT, es constat com els serveis públics d’ocupació són una eina amb un pes irrisori en el procés d’intermediació laboral, ja que tan sols gestionen entre el 0,8% i el 2% de les intermediacions totals, als Països Catalans. Per la seva banda, les ETT hi tenen un pes molt més important, ja que la seva participació es dóna entorn al 15% dels casos (excepte a les Illes Balears i Pitiüses, on la seva implantació sortosament és menor).

Pel que fa als col·lectius de difícil col·locació, les xifres d’efectivitat dels serveis públics d’ocupació encara són més escandaloses i es mantenen molt per sota del pes de les ETT. Així, el sector públic intervé en menys de l’1,8% de les intermediacions de dones i en menys de l’1,5% de les intermediacions de joves de menys de 25 anys. Per contra, les ETT tenen un protagonisme més rellevant encara entre aquest jovent treballador, amb un pes més d’un punt superior que en la seva mitjana.

En el següent requadre, es poden observar les xifres de les tres comunitats autònomes dels Països Catalans (SP significa “servei públic”):El propi estudi destaca el minso pes dels serveix públics d’ocupació a Catalunya, aquella comunitat del conjunt de l’Estat espanyol on menys persones troben feina a través seu.

I el paper irrisori del sector públic és especialment preocupant per diversos motius. Per una banda, en uns moments d’atur elevadíssim com l’actual, hauria de ser una qüestió estratègicament clau gaudir d’uns serveis d’intermediació eficaços que posessin en contacte ofertors/es i demandants de feina, per tal d’aprofitar els escassos llocs de treball que es creen o que queden vacants. Per contra, a l’actualitat, sense aquest eficient servei públic, hi ha persones desocupades que triguen més del que haurien a trobar feina o es veuen abocades a recórrer als serveis privats de recerca de treball, les ETT. I aquest és el segon motiu de preocupació, que el mal funcionament dels serveis públics legitima i fa necessari el tràfic de mà d’obra i la precarització de les condicions laborals a què es dediquen les empreses privades d’intermediació laboral. És el mal servei dels serveis públics d’ocupació el que explica que la meitat del jovent català aturat ni tan sols hi estigui inscrit i que recorri directament a les ETT, malgrat la precarització afegida que comporten. I és la incapacitat de donar resposta des del sector públic el que provoca que al Congrés dels Diputats s’estigui treballant actualment en un projecte de llei que ha de liberalitzar més el sector, permetent a les ETT col·locar treballadors/es en sector fins ara vedats, com el de l’administració pública o la construcció.

Davant d’això, des de la Intersindical-CSC i l'Espai Jove, reclamem una reformulació en profunditat dels serveis públics d’ocupació, per tal de convertir-los en un servei actiu i eficient, capaç de fer un seguiment precís i útil de cada oferta i cada demanda de treball. Ara, en temps de crisi, és més necessari que mai. De la mateixa manera, cal aturar la reforma en curs del sector de les ETT i començar a posar fi a l’exercici d’una tasca totalment nociva per les classes treballadores i que se serveix de la seva precarietat per enriquir-se. Igualment, cal denunciar el silenci còmplice d’aquelles organitzacions sindicals i polítiques que han assumit l’existència d’aquests serveis privats com a normals i legítims i són incapaços de fer front a la generalització de les seves nefastes pràctiques cada vegada a més sectors.
07-03-2010
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660