AMPLIAR NOTÍCIA
L’Espai Jove de la Intersindical-CSC planteja la nacionalització de les ETT
Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC, veiem amb preocupació com recentment s’ha iniciat un estudi entre l’Administració Autonòmica (Departament de Treball) i l’Associació de les Grans ETT ( Agett ) per a una possible col·laboració entre els àmbits públic i privat en la intermediació laboral.

Aquest estudi es planteja ja que, davant la situació de crisi que estem vivint, on un dels indicadors clars és l’elevat índex d’atur que tenim, cal mesures que puguin donar-hi una sortida ràpida i, tanmateix, l’única que ha trobat l’Administració és la d’anar de la mà d’aquelles empreses que, des de la seva aparició, han fomentat la precarietat en les relacions laborals .

Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC, havent vist el paper que té l’Administració Pública en temes d’ocupació laboral, on només arriba a gestionar el 0,5% del total d'intermediacions a Catalunya, un 1% al País Valencià i un 1,1% a les Illes Balears i Pitiüses (dades totes elles inferiors al 2,3% que presenta la mitjana estatal espanyola), i on les ETT (Empreses de Treball Temporal), en contraposició al paper dels serveis públics d'ocupació, presenten xifres que oscil·len al voltant del 15%, no podem entendre com l’Administració busca alimentar encara més aquest tipus d’empreses, a través de subcontractar-ne el seu servei, deixant de banda el Servei Públic d’Ocupació.

Tenim clar que s’ha de donar alguna resposta als milers d’aturats/des que tenim al nostre país i som conscients que cal un canvi i replantejament dels Serveis Públics d’Ocupació i Intermediació laboral, però en cap cas aquests han de passar a convertir-se en una privatització del servei.

Per això, des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC, posem sobre la taula la possibilitat de reestructurar la xarxa d’Empreses de Treball Temporal, on aquestes empreses passin a estar al servei de la ciutadania. Si estem en crisi, cal mesures contundents, i una d’aquestes és la nacionalització de les Empreses de Treball Temporal.

A més, com ja venim denunciant, les ETT són una mà negra de la precaritat, ja sigui a través del seu servei privat d’intermediació laboral com d’altres serveis que ofereixen a través del seu conglomerat empresarial. I cal començar a posar-hi fi.

Per què la nacionalització de les Empreses de Treball Temporal?

* Perquè el que ens havien venut com les empreses que podrien aconseguir acostar-nos a la plena ocupació només són empreses que s’han enriquit a mesura que han anat precaritzant el món del treball, contribuint a fer de l’Estat espanyol l'estat de la Unió Europea amb més temporalitat.

* Perquè entenem que no podem esperar a tenir una xarxa publica d’ocupació i intermediació laboral adequada a les necessitats de la població a curt termini de temps. Així, ens hem d’aprofitar de la xarxa d’oficines d’Empreses de Treball Temporal que existeixen pel territori, ja que creiem que el benefici del conjunt de la població ha d'estar per sobre del d’unes poques empreses.

* Perquè un moment com l’actual és l’idoni per plantejar el paper d’aquest tipus d’empresa, les quals no haurien de tenir cabuda en una societat que aspira a un mínim de benestar social.

* Per la necessitat de desenvolupar unes mínimes garanties en les ofertes de treball temporal, establint clarament les fronteres d’allò temporal amb allò il·legal.

Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC, lamentaríem que no s’aprofités aquest moment per començar a replantejar el paper de les ETT en el nostre país. Igualment, trobaríem molt preocupant que l’únic que condicionés la col·laboració entre servei públic i privat fos exclusivament de caire jurídic, ja que l’experiència ens ha mostrat que la llei està al servei dels i les que paguen.
11-06-2009
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660