AMPLIAR NOTÍCIA
L'atur juvenil català es redueix, tot i mantenir-se en xifres molt elevades
Segons les dades publicades pel Ministeri de Treball referents a l’evolució de l’atur, durant el mes de maig, aquest va baixar un 2,25% en aquest període, pel que es refereix al jovent treballador dels Països Catalans. Malgrat tot, cal analitzar aquestes dades amb extrema precaució, a causa de la distorció provocada pel fet que aquestes xifres s’extreuen del nombre de persones inscrites als serveis públics d’ocupació, una característica no compartida per bona part del jovent sense feina, que considera (força encertadament) aquests mecanismes com a poc útils, sobretot si no donen dret a percebre la prestació d’atur (per no haver cotitzat suficientment de forma prèvia). Aquest fet va provocar que, el mes de març, l’enquesta trimestral de la població activa (realitzada en base a entrevistes i molt més fiable) doblés el nombre de joves dels Països Catalans a l’atur, respecte les dades del ministeri. Aquesta diferència es pot eixamplar en època estiuenca, ja que rarament usen els mitjans pública d’ocupació per cercar feines de temporada aquells/es joves que estudien la resta de l’any i que enguany veuran reduir-se entre un 30% i un 40% aquestes ofertes de treball, a banda d’haver de competir amb la població catalana aturada de totes les edats, en molts casos abocada a cercar qualsevol tipus de feina.

D’aquesta manera, malgrat tots aquests advertiments, si féssim cas de les dades del ministeri, l’atur juvenil encara és un 72,24% major que fa un any, el que en xifres absolutes supera els i les 120.000 joves catalans/es sense feina. L’increment de l’atur juvenil català, doncs, és 11 punts superior a l’increment mig de l’atur juvenil estatal, el que demostra la dificultat afegida del jovent per fer front a la crisi, sense les competències i els recursos econòmics necessaris per impulsar mesures adequades a les pròpies necessitats i possibilitats, avançant cap a un marc laboral i social català.

Mentre això no sigui possible, però, des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC instem l’executiu central a aplicar per fi polítiques que garanteixin els drets laborals de les classes treballadores en general i del jovent en particular, com a col·lectiu especialment afectat. Ara més que mai, doncs, cal abandonar les ajudes a banca i multinacionals per garantir els ingressos a les classes més afectades i impulsar un nou model econòmic que garanteixi un repartiment just del treball i la riquesa i que se sustenti en la innovació i els serveis socials.

Per la seva banda, cal que la consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya comenci a preocupar-se de l’extrema situació laboral del jovent del Principat i apliqui mesures per paliar-la, començant per reformar un sistema públic d’ocupació obsolet i tan altament ineficient que aboca el jovent sense feina a acudir irremeiablment a les ETT.

En el següent requadre, es pot observar l’evolució de l’atur, segons les dades del ministeri de Treball, a les comunitats autònomes de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i Pitiüses:

09-06-2009
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660