AMPLIAR NOTÍCIA
La temporalitat juvenil a l'administració pública se situa 10 punts per sobre de la mitjana catalana
Segons es pot extreure d'un estudi monogràfic de l'“Observatori Jove d'Ocupació a Espanya”, la xacra de la temporalitat en la contractació juvenil, que afecta un 47,55% del jovent treballador dels Països Catalans, no és exclusiva de les feines del sector privat, ja que l'administració pública, la qual hauria de treballar per garantir unes condicions laborals dignes i servir d'exemple quant a les relacions de treball, no només no realitza la seva tasca de lluitar contra els nombrosos casos de contractació temporal fraudulenta del sector privat, sinó que supera amb escreix els seus índex de temporalitat, entre la gent jove. D'aquesta manera, gairebé un 60% dels i les joves contractats/des per l'administració pública, arreu dels Països Catalans, es troba en una relació laboral de caràcter temporal, una xifra més de 10 punts per sobre de la mitjana juvenil catalana.

D'aquesta manera, en el següent requadre, s'hi pot observar el nombre de joves amb cada tipus de contracte amb el sector públic i el seu índex de temporalitat, segons autonomia i en el conjunt del país (tot i que, atès l'àmbit d'estudi i la forma de presentació de les dades, les xifres nacionals corresponen a la suma de les de les tres autonomies), destacant en especial la temporalitat en el País Valencià:Per altra banda, en el següent requadre, s'hi poden observar les xifres de temporalitat en el sector públic, segons l'administració contractant, on s'hi pot observar que es precisament l'administració autonòmica aquella que més abusa de la contractació temporal:Malgrat que es pugui entendre que algunes de les contractacions que tenen lloc es deuen a substitucions temporals per motiu de baixa o per cobrir tasques d'un projecte determinat i puntual, queda clar l'abús que se'n fa d'aquesta forma de contractació quan es compara el 59,8% de temporalitat en la gent jove amb l'índex corresponent a la resta d'edats, el qual no arriba al 20%. Així significa, doncs, que l'administració pública fa un ús extrem de la temporalitat quan ha de contractar una persona jove, la qual té el triple de possibilitats que la resta de firmar una relació laboral per temps definit.

D'aquesta manera, des de l'Espai Jove, exigim que les administracions públiques garanteixin que la contractació temporal se cenyeixi a la legalitat vigent, vetllin perquè no se'n faci un abús i modifiquin la legislació perquè la possibilitat de fer-ne ús es limiti als casos verdaderament necessaris, però sobretot reclamem que les contractacions del sector públic serveixin d'exemple i cerquin unes condicions laborals de qualitat i fixes, buscant fórmules per superar la inseguretat de molts llocs de treball que depenen del pressupost i ajudes anuals i acabant amb la discriminació de la gent jove. Perquè, com ha de vetllar per un món laboral digne per al jovent qui ja l'entén com un receptor natural de la precarietat?
12-05-2009
Països Catalans
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660