AMPLIAR NOTÍCIA
Com és la víctima d’un l’accident laboral
Segons les dades del Ministeri de Treball i Immigració Espanyol a desembre de 2008, als Països Catalans (Principat, Illes Balears i País Valencià) hi van haver 242.952 accidents laborals, dels quals 191 van ser mortals (només 7 menys que l’any anterior). El fet de tornar-les a destacar es deu a que aquestes dades ens permeten fer un dibuix molt exacte d’aquelles persones que pateixen accidents laborals i conseqüentment d’aquelles que potencialment en podrien patir.

Les dades del Ministeri de Treball i Immigració Espanyol ens indiquen que el percentatge més elevats d’accidents laborals es troba en:

* Treballadors/res menors de 35 anys.

* Treballador/a amb contractes temporals ( més d’un 50% dels accidents). On comencen a ser significatius aquells que provenen d’ETT

* Treballador/a amb menys d’un any d’antiguitat a l’empresa

* Treballador/a d’empreses de menys de 50 treballadors

* Treballador/a del Principat de Catalunya (Comunitat Autònoma capdavantera en accidents laborals de l’Estat Espanyol, amb 141.577 accidents )

Queda clar que ser jove treballador/a als Països Catalans és en si mateix un factor de risc. No és que patim discriminació salarial, discriminació en prestacions socials, temporalitat, i un llarg etcètera, sinó que també tenim una major probabilitat de patir un accident laboral, degut sobretot a una manca de voluntat de les administracions per aplicar la llei i la manca de voler estendre la cultura preventiva entre aquells i aquelles que potencialment poden esdevenir víctimes dels accidentes laborals.

Davant d’això, només ens queda tornar a reclamar mesures efectives que tallin d’arrel la xacra de la sinistralitat laboral. Que les administracions treballin a fons per eradicar el problema no és suficient amb campanyes publicitàries. Cal que l’empresariat compleixi la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, mantenint els llocs de treball en condicions de seguretat i salut, i que si no ho fa sigui sancionat exemplarment. Cal que els treballadors i treballadores continuïn denunciant aquelles situacions on la seva salut corri algun tipus de perill.

A més a més, des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC som partidaris que en cicles d’educació superior i en tots els de Formació Professional, hi hagi l’obligatorietat de cursar una assignatura de Prevenció de Riscos Laborals, que transmeti els coneixements bàsics en matèria de preventiva.
07-05-2009
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660