AMPLIAR NOTÍCIA
Valoració de la Llei pel Dret a l'Habitatge
l passat 19 de desembre es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei pel Dret a l'Habitatge, amb els vots a favor de PSC, ERC i ICV-EUiA.

Aquesta llei s'ha elaborat en base al Pacte Nacional per l'Habitatge, aprovat el 8 d'octubre de 2007, amb el suport d'agents socials, organitzacions socials, agents professioals (bàsicament gremis de constructores), administracions públiques i partits polítics. En els tràmits parlamentaris la llei ha sofert alguns canvis, però l'esperit sembla seguir essent el mateix.

En principi, la llei pretén transformar el mercat de l'habitatge adaptant-se a les noves realitats del mercat. Així, aposta per la creació d'un parc d'habitatges assequibles a les rendes baixes i mitjanes. La llei també pretén donar protecció a les persones consumidores i usuàries d'habitatges de mercat lliure, apostant per mesures administratives, en cas de necessitat. D'altra banda, també es regula la possibilitat d'expropiació de l'úsdefruit d'habitatges buits per part de l'administració, per tal d'incorporar-los al mercat protegit d'habitatge. Regula tot allò referent als habitatges de protecció oficial.

Aquestes i moltes d'altres són les mesures que s'inclouen en el preàmbul de la llei, i que queden especificades en els diferents títols. Des de l'Espai Jove de la Intersindical-CSC, però, ens permetem posar en dubte l'efectivitat d'aquesta llei, i el grau d'assoliment dels objectius. Per una banda, cal tenir en compte que ens trobem en un marc de desregularització total dels preus de l'habitatge, i que això no es marca en la llei. Per altra banda, cal tenir en compte que, per moltes mesures reguladores que es posin, mai seran suficients per cobrir les necessitats de la població en matèria d'habitatge protegit.

Les patronals de la construcció han donat suport a la llei i al previ Pacte Nacional perquè d'ella en treuran benefici. Davant l'actual crisi d'aquest sector, el diner públic injectat per les administracions per tal de construir habitatges nous, els beneficiarà substancialment.

D'altra banda, els propietaris que tenen pisos buits no es veuran perjudicats per aquesta llei, ja que l'expropiació de l'úsdefruit es donarà beneficiant al propietari en tots els sentits: el lloguer el cobrarà el propietari, i les reformes que calgui fer als pisos buits aniran a compte de l'Administració.

Seguirem observant els passos per l'aplicació de la llei, i els avenços que es puguin fer per garantir l'habitatge digne a tothom. Fins aleshores, creiem que les mesures reguladores no modificaran els preus actuals del parc d'habitatge, que impedeixen cada vegada més l'accés a l'habitatge i el fet d'hipotecar-se de per vida als i les joves, i que no frenaran la creixent especulació i inflació dels preus dels pisos.

Des de l'Espai Jove apostem per una Llei de l'Habitatge que reguli de manera real els preus dels habitatges de mercat lliure, assegurant preus assequibles per a tothom, així com la promoció de noves formes de propietat, com poden ser les cooperatives d'habitatge i els habitatges de propietat pública.
01-01-2008
Països Catalans
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660