AMPLIAR NOTÍCIA
CCOO i UGT tornen a col·laborar amb la Patronal en contra de les classes treballadores catalanes
Recentment, ens assabentàvem de l’enèsima entesa estatal entre Patronal i les dues grans centrals sindicals, aquesta vegada relativa a la moderació salarial i al traspàs de la inspecció de treball, dues qüestions, sigui dit de passada, que des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC ja hem posat damunt la taula altres vegades.

Respecte la negociació col·lectiva, el passat dia 18, els secretaris generals de CCOO i UGT oferien un nou xec en blanc al president de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Aquest consistia en acceptar la moderació salarial per part dels sindicats per tal d’evitar la inflació, a canvi del compromís empresarial de generar més ocupació. La Patronal espanyola aconseguia, d’aquesta manera, prorrogar l’Acuerdo Interconfederal sobre la Negociación Colectiva (ANC) per a l’any vinent, pel que els salaris creixeran sols un 2%, tot i les xifres d’inflació dels darrers mesos. Sense cap mena de dubte, això és un gran regal de Nadal per el senyor Gerardo Díaz-Ferrán, que tot just debutava en aquestes enteses amb les centrals sindicals espanyoles.

Respecte la inspecció de treball, i després dels problemes que enguany hem viscut els i les catalanes per la política colonial d’infraestructures i per la mala gestió d’aquest servei que ha de garantir els drets dels i les treballadores, totes tres parts varen coincidir també en demanar al govern espanyol que no traspassi la Inspecció de Treball, encara que estatuts com els de Catalunya o el del País Valencià hi facin referència. Al seu entendre, acostar aquests òrgans a la població suposa perdre eficàcia, si bé les explicacions del secretari general de CCOO, Senyor Fidalgo, demanant una inspecció de treball i no pas disset, ens recorda massa allò de la España una, y no cincuenta y una de tant nefastes conseqüències per als Països Catalans.

Per tot plegat, des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC, branca juvenil de la Intersindical-CSC, volem fer les següents consideracions:

· Rebutgem l’acord de CCOO i UGT amb la patronal espanyola, des de la premissa que la pèrdua de poder adquisitu dels i de les treballadores requereix una resposta ferma des de les organitzacions sindicals, que en cap cas pot passar per acceptar pactes a la baixa sense una sola garantia.

Al nostre entendre, cal tenir present que afrontem un nou any carregat de dubtes pel que fa referència a la inflació, així com a l’evolució del sector de la construcció, evolució que sense cap mena de dubte té efectes directes a la situació econòmica estatal.

· Rebutgem la negativa sistemàtica al traspàs de competències en funció del què preveu la legalitat, més encara si aquesta prové d’àmbits on suposadament es defensa a la classe treballadora, i més encara quan és vox populi que Inspecció de Treball rep crítiques constants per el seu mal funcionament.

Conseqüentment, demanem el traspàs d’aquesta competència, amb la partida pressupostària que s’estimi necessària per part del Parlament de Catalunya, com a via de millorar la qualitat de l’ocupació.

· Considerem que notícies com aquestes, que són el pa de cada dia, ens reafirmen en la necessitat de seguir avançant en la construcció d’un sindicalisme nacional i de classe, capaç de donar resposta a les problemàtiques reals dels i les treballadores i amb voluntat de treballar per assolir un Marc Català de Relacions Laborals. Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC, doncs, com cridàrem el passat 1 de desembre, considerem que tenim el Dret a Decidir en totes aquelles qüestions que ens afecten com a jovent treballador català.
21-12-2007
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660