AMPLIAR NOTÍCIA
Com diuen: fets, no paraules
El passat 29 de juny, en la inauguració d’unes jornades sobre precarietat i salut, la Consellera de Treball del Principat, Mar Serna, destacava una acció de govern encarada cap a la millora de les condicions de treballs dels i les joves i cap a la consecució d’uns llocs de treball de qualitat.

Aquesta acció era la realització, en un futur, d’un Pla de Treball Juvenil, un pla que preveu la reducció d’un 20% la sinistralitat (cal recordar que el jove és un dels col•lectius més afectats per aquesta xacra), així com també reduir la temporalitat en més de dos punts (actualment se situa en el 23,6% de mitjana i en el 57% pel que fa als i les joves).

En la seva exposició, la Consellera va assenyalar certs factors que influeixen en la precarietat i va destacar-ne l’edat, l’origen, el gènere, la temporalitat i el salari. Tot i que des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC compartim alguns d’aquest factors com a integrants de la precarietat, volem recordar que no són els únics. En diverses ocasions ja hem senyalat que la precarietat que patim als Països Catalans ve donada per molts altres paràmetres (rotació, sobrequalificació, risc d’exclusió social,etc. ) que molts cops són obviats per l’administració, per la seva complexitat. A més, volem recordar a la Consellera que la precarietat no és d’estructura fixa, sinó que està evolucionant contínuament, així que cal estar al dia en la lluita contra aquest fenomen que, tot i estar afectant en una majoria al jovent, hi ha molts altres col•lectius que també el pateixen.

La intervenció de la Consellera apuntava que les solucions podien venir donades per polítiques públiques i per la negociació col•lectiva, punts en els quals des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC hi estem d’acord, sempre i quan siguin veritables polítiques destinades a eradicar la precarietat i que la negociació col•lectiva sigui feta des de la consciència i la voluntat de millora i no, com sembla tenir-nos acostumats els sindicats estatals, amb despotisme i despreocupació cap al tema.

Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC volem aportar el nostre gra de sorra a la lluita contra la precarietat, afirmant que una millora de les condicions laborals passa, obligatòriament i necessàriament, pel traspàs de competències en matèries sociolaborals, ja que ni a París ni a Madrid mai no han mostrat una voluntat de solucionar la problemàtica laboral del nostre país, la qual en molts casos difereix i té altres condicionants respecte a les problemàtiques del conjunt de l’estat, el que les fa impossibles d’abordar en el seu conjunt.
06-07-2007
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660