AMPLIAR ARTICLES D'OPINIÓ
Banca Ètica: Oxímoron o realitat?
A finals del 2008 esclatava la notícia que ja teníem a sobre una gran crisi financera, perquè de fet, només parlaven de finances. Aquells i aquelles que hem volgut analitzar aquesta crisi sabem que no és només financera que és una crisi del sistema, que el capitalisme desfrenat ha dit prou. Les conseqüències que de moment ha generat la crisi són de sobres conegudes, i sabem que les mesures emprades pels poders polítics no han servit per ajudar a aquelles persones que estant patint més les conseqüències, sinó que han ajudat a aquells i aquelles que han contribuit de manera clara i manifesta al colapse, les entitats financeres. Actualment, entre el 80 i el 90% de transaccions al món busquen objectius financers, bàsicament especulatius i si mirem quin és el producte més comprat i venut veurem que és el diner. Per això, quan ens plantegem el canvi de paradigma, l'eradicació del capitalisme, hem de parlar de finances ètiques.

En algun moment ens hem preguntat què fa la nostra entitat financera amb els nostres diners? Quan posem els nostres diners als bancs (a través de qualsevol producte: compte corrent, dipòsit,...), ells els inverteixen en algun producte, normalment, en empreses, però, a quines empreses? Normalment, les grans entitats financeres destinen els nostres diners a empreses que produeixen i vènen armament o pornografia, a empreses que exploten als i les treballadores, sovint de qualsevol edat, a empreses que contaminen, i podríem seguir enumerant vulneracions constants dels drets bàsics.

Però, per què parlar de finances ètiques? No deu ser un oxímoron, això? Quan ens referim a banca ètica no només volem dir que no ens agraden les finances tradicionals sinó que també manifestem que calen instruments per canalitzar recursos cap a sectors socials, que no interessen als banquers, que cal un sistema financer que no generi exclosos i que cal una resposta per tots i totes les estalviadores conscients i responsables.

L'ètica no només té a veure amb els fons que administra un banc, però des de la perspectiva de les finances ètiques s'estableix l'ètica a partir d'uns quants paràmetres assequibles que es resumeixen en l'impacte social positiu de la seva activitat. Podem situar 5 principis en la base de les finances ètiques:

Principi d'Ètica Aplicada: l'ètica com un procés de reflexió continua en l'aplicació dels criteris d'inversió i concessió de crèdits.

Principi de Participació: la presa de decisions s'efectua de manera democràtica. No es tracta tan sols que els socis votin sinó que han de poder participar en la definició de les polítiques bàsiques de l'entitat.

Principi de Coherència: fer servir els diners de forma coherent amb els nostres valors.

Principi de Transparència: cal oferir informació regular i pública de totes les activitats i les seves conseqüències.

Principi d'Implicació: les entitats de finançament ètic han d'anar més enllà dels criteris negatius i han de definir la seva política d'inversió seguint criteris positius per tal de transformar la societat.

Així, un banc ètic no és més que un banc que aplica en la seva activitat els criteris ètics recollits anteriorment tot assegurant el retorn dels seus fons als dipositants i garantint la seva pròpia continuïtat. Cal que tinguem clar, com a consumidors i consumidores, que aquestes entitats financeres poden oferir els mateixos productes que la banca convencional comprometent-se, elles sí, a complir una política ètica de manera que no s'accepten clients ni proveïdors que entrin en contradicció amb la seva política ètica de forma transperent.

Per això, ara és el moment de donar més suport que mai a aquelles institucions financeres sense ànim de lucre que es basen en regles ètiques estrictes i es dediquen a cercar beneficis socials per així poder aprofitar aquesta crisi per avançar cap a un model de funcionament econòmic no fonamentat en la producció i el consum massiu de béns materials i en altres activitats que perjudiquen greument els col·lectius més desafavorits i els ecosistemes, que no beneficii unes quantes persones i que per tant, garanteixi la igualtat de totes les persones.

Ens hem de convèncer que és possible construir una entitat financera des de la societat que funcioni amb principis democràtics, que treballi amb els principis de banca ètica i sigui viable econòmicament.
19-05-2009
Eulàlia Reguant, secretària d'organització de l'Espai Jove de la Intersindical-CSC
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660