AMPLIAR ARTICLES D'OPINIÓ
Involucrar-se en les eleccions
Davant els processos d’eleccions sindicals que s’estan portant a terme en els nostres llocs de treball, la participació del jovent esdevé d’especial importància. I és que només des de la participació podem aportar el nostre punt de vista i explicar de primera mà la situació que patim.

Podem estructurar dels treballadors i les treballadores al nostre país des de dues vessants: el col•lectiu que podem anomenar treballadors estables i tota la resta que hi ha al seu voltant.

Pels primers entenem aquells treballadors de mitjana edat, homes majoritàriament, que tenen una relació laboral i contractual estable i que, tot i veure’s esquitxats per reformes del mercat de treball, no en queden afectats de ple. I es pot dir que aquest és el grup de treballadors que normalment participen activament en les eleccions sindicals.

L’altre gran grup és el format per tots aquells col•lectius (joves, dones, immigrants, etc) que per una sèrie de motius no han aconseguit aquesta estabilitat o que, tot hi haver-ho fet, n’han estat expulsats (ERO, acomiadaments, deslocalitzacions). Són treballadors, que per la seva particular situació laboral, no poden o no veuen necessària la seva participació a les eleccions sindicals.

Així, amb aquesta diferenciació, els interessos que poden tenir un i altre grup són essencialment diferents. Mentre els estables valoren més la millora de les condicions de treball (salari, hores de treball, festius, etc), l’altre grup, tot i seguir amb aquestes demandes, prioritza la millora del mercat de treball, l’estabilitat laboral, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats, per exemple.

Aquesta situació fa que durant els processos de negociació col•lectiva quedin més reflectits els interessos del col•lectiu de treballadors estables, ja que són els qui, per la seva estabilitat laboral, han pogut concórrer a les eleccions sindicals .

Per això és molt important que un col•lectiu com el del jovent participi dels processos electorals sindicals, ja que pot aportar una visió diferent del món del treball, perquè pateix de primera mà la precarietat. Naturalment, les dificultats de la particular situació laboral dels i les joves pot comportar, com hem dit, que no es pugui participar de forma activa a les eleccions, ja sigui per la falta del temps necessari per ser candidat, ja sigui per la condició de subcontractat, etc. Però sí que es pot fer una campanya activa per tal de fer-se sentir i expressar les dificultats que hi ha en el mercat laboral.

Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC volem ser l’eina que ajudi el jovent treballador català a participar d’aquestes eleccions sindicals d’una manera directa i activa. Perquè entre tots hem de definir el nostre model de mercat de treball: just, solidari i participatiu.
08-11-2006
Gerard Rabat, secretari d'Acció Sindical de l'Espai Jove
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660